Operator maszyn CNC

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Obecne zatrudnienie
*
*
Doświadczenie w obsłudze maszyn
*
*
*Aby zaznaczyć więcej odpowiedzi, przytrzymaj klawisz CTRL.
Dojazd do pracy
*

Dostępność do rozpoczęcia pracy w Base Group Od kiedy może Pan/i zacząć pracę w Base Group?
*
Oczekiwania finansowe netto ("na rękę") Jakie są Pana/i oczekiwania finansowe netto ("na rękę")?
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Administratorem danych jest Base Group  sp. z o.o. z siedzibą w Koszwałach (ul. Spacerowa 29, 83-020 Koszwały). Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy z późn. zmianami oraz aktów wykonawczych oraz Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej "Rozporządzenie") w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy w sprawie zatrudnienia w razie wyrażenia dobrowolnej zgody, także w celu przyszłych rekrutacji.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy, współpracownicy, dostawcy usług hostingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu obecnej rekrutacji przetwarzane będą do zakończenia tej rekrutacji, a następnie zarchiwizowane przez okres do 2 lat. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje - przez okres 2 lat, chyba, że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informuję, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, o której mowa powyżej, przysługiwać Pani/Panu będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: mchacia@base.pl  lub na adres pocztowy: Base Group sp. z o.o., ul. Spacerowa 29, 83-020 Koszwały, Polska, lub w systemie rekrutacyjnym elevato.